POLITICA EDITORIALÃ

Conditii editoriale

Pentru ca un material propus spre publicare sã fie acceptat de cãtre editurã, el trebuie sã respecte câteva conditii minimale:
- lucrarea nu trebuie sã fie un plagiat; pentru pasajele preluate din alte lucrãri aflate sub copyright, bibliografia trebuie sã mentioneze sursele respective.
- subiectul poate fi oricare, mai putin pornografia si instigarea la violentã si urã de orice fel, defãimarea si ofensa adusã persoanelor sau institutiilor.
- continutul nu trebuie sã continã sectiuni încadrate într-unul din subiectele prohibite de mai sus, indiferent de ponderea lor.
- textul trebuie sa fie corect din punct de vedere al exprimãrii, gramaticii si ortografiei; sunt acceptate texte cu astfel de greseli într-o pondere minimala, care pot fi corectate si nu pun sub semnul întrebãrii educatia de bazã a autorului.
- expunerile deductive trebuie sa aibã consistentã logicã si sã plece de la premise demonstrabile, observabile sau verificabile.
Dincolo de aceste cerinte de bazã, editura îsi rezervã dreptul de a refuza orice material despre care considerã cã este suspicios în ceea ce priveste drepturile de autor sau consistentã logicã, pe baza unor criterii proprii.

Odatã manuscrisul finalizat, orice autor îl poate vedea publicat în mai putin de 2 luni. Deocamdata editura nu beneficiaza de o retea proprie de distributie, de aceea toate exemplarele, în afarã de cele necesare depunerii la Depozitul Legal al Bibliotecii Nationale, vor fi puse la dispozitia autorului.
Editura nu este responsabilã pentru succesul sau insuccesul de piatã al cãrtii.
Recomandam editarea manuscrisului in Microsoft Word 2000 sau superior. Odata ce continutul cartii dvs. este finalizat si bine pus la punct in forma finala, trebuie sa va concentrati asupra realizarii corecte a fisierelor finale necesare setarii titlului. Este bine ca încã de la crearea primului fisier Word continând materialul propus spre publicare sã fie respectate cerintele tehnice ale fisierului interiorului, în ceea ce priveste dimensiunile, marginile, paginatia, fonturile si culorile. Recomandam folosirea urmatorilor parametri de editare în Word, cu exceptia cartilor foto care pot necesita formaturi mai mari: dimensiuni pagina 6 x 9 inci sau 5 x 8 inci, margini 1,5 - 2 cm pe toate laturile, header si footer 0, centrare stânga-dreapta si sus-jos, fonturi Times New Roman de 10 - 12 pentru text, 16 - 24 pentru titluri capitole si subcapitole, începerea unui capitol nou pe pagina cu numãr impar, numerotare pagini centrata în partea de jos, fãrã numãr pe prima pagina. În pagina de copyright se lasã spatii libere care vor fi completate cu urmãtoarele date trimise de cãtre editurã: caseta editurii, ISBN, descriere CIP, nota de copyright.

În urma verificãrilor corective, parcurgeti de fiecare datã panoramic toate paginile pentru a detecta eventualele schimbãri în paginatie datorate modificãrilor de text.

Titlul trebuie sã fie atractiv si sã exprime continutul cãrtii.

Coperta este un element de marketing al cãrtii foarte important; multi clienti comandã o carte exclusiv dupã criteriul atractivitãtii copertei; de aceea recomandãm sã colaborati cu o persoanã calificatã în editarea de imagine si design artistic pentru realizarea acesteia. Editura noastrã dispune de astfel de specialisti. Dacã editati coperta pe cont propriu sau în colaborare cu un profesionist, asteptati mai întâi ca editura sa va trimita calculatia latimii cotorului, în functie de formatul ales si numãrul final de pagini.

Fisierul PDF continand interiorul cartii trebuie generat cu un software profesional, pentru a fi siguri ca prezerva formatãrile documentului initial si dimensiunile (pagina, margini) ale acestuia. Versiunile mai noi ale printer-driver-ului Acrobat Distiller îndeplinesc aceste conditii, pe când multe din programele gratuite aflate pe internet (operând cãutari dupã"PDF converter", "PDF printer driver", "convert doc to pdf") nu le îndeplinesc. Dupã generarea fisierului final, parcurgeti documentul PDF verificând dacã toate elementele editate în Word au rãmas la locul lor si sunt vizibile.

Pretul ales este esential pentru vânzãrile ulterioare. Pretul trebuie sã fie ales pe baza urmãtoarelor criterii: numãrul de pagini, format, subiect, preturile titlurilor similare de pe piatã, profitul net unitar urmãrit. Dupã acceptarea materialului propus, editura va sugera preturile de catalog pe care le considera optime pentru titlul în cauzã, însa autorul este cel care decide în final cu ce pret va intra cartea sa pe piatã. Pentru o alegere bunã, este necesarã documentarea pe internet privind preturile cãrtilor similare (cea mai bunã solutie fiind cãutarea pe www.amazon.com dupã cuvintele cheie ale titlului dvs.). Sub nici o formã nu alegeti un pret mai mare decât cel al unui titlu similar al unui autor foarte cunoscut, pentru o carte cu format similar.